Warsztaty usługi powszechnej archiwizacji dla bibliotekarzy

PRAKTYCZNE ASPEKTY ARCHIWIZACJI I ZABEZPIECZANIA DANYCH

Termin: poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r., 12:00 – 16:00

Miejsce: Ośrodek konferencyjny IOR

Opis: Zapraszamy do udziału w warsztatach usług chmurowych podczas konferencji i3’2013 w Poznaniu. W ramach spotkania zaprezentujemy Państwu praktyczne możliwości skorzystania z usługi powszechnej archiwizacji projektu PLATON oraz zaprosimy do jej produkcyjnego wykorzystania, w tym pozyskania certyfikatów cyfrowych X.509 umożliwiających uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników w stosunku do usługi.

Na warsztatach możesz się dowiedzieć:

 • kto może skorzystać z Usługi Powszechnej Archiwizacji projektu PLATON;
 • jakie są zasady i warunki korzystania z usługi;
 • jak zarejestrować się w usłudze, jak uzyskać konto i certyfikat użytkownika;
 • jak składować i odzyskiwać dane, przy użyciu klientów dla Windows i Linux.

Dla kogo?:

 • instytucje naukowe i edukacyjne, uczelnie, instytuty badawcze,
 • naukowe biblioteki cyfrowe oraz federacje bibliotek,
 • pracownicy uczelni, naukowcy i badacze,
 • uczetnicy projektów badawczych i naukowych,
 • użytkownicy systemów gridowych i HPC.

Agenda

12:00
Rejestracja i powitanie
12:15 Wprowadzenie do Usługi Powszechnej Archiwizacji

 • Jakie problemy rozwiązuje usługa? Główne cechy usługi, konsorcjum.
 • Jak uzyskać konto i rozpocząć korzystanie z usługi. Parametry usługi.
 • Certyfikaty – pozyskiwanie, konwersja i użycie certyfikatów użytkowników.
 • Regulamin usługi. Kto może korzystać z usługi i na jakich warunkach.
 • Pytania i odpowiedzi.
13:00 Lunch
13:45 Korzystanie z Usługi Powszechnej Archiwizacji (część 1.)

 • Prezentacja środowiska demonstracyjnego.
 • Korzystanie z usługi poprzez klientów dla Windows – demonstracja
  i ćwiczenia.
15:00 Kawa
15:15 Korzystanie z Usługi Powszechnej Archiwizacji (część 2.)

 • Korzystanie z usługi poprzez klientów dla Linux – demonstracja i ćwiczenia.
16:00 Zakończenie warsztatów