Warsztaty usług webkonferencji

Termin: środa, 17 kwietnia 2013r., 14:30 – 18:00
 
Miejsce: Ośrodek konferencyjny IOR
 
Opis:
Zapraszamy do udziału w warsztatach webkonferencji poświęconych systemom zdalnej współpracy poprzez Internet oraz Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id. 
 
Systemy webkonferencji umożliwiają prowadzenie konferencji głosowo-wizualnych bezpośrednio z przeglądarki WWW, bez konieczności posiadania dodatkowego sprzętu. Systemy tej klasy oferują zestaw narzędzi współpracy, umożliwiających np. konferencje audio-wizualne, zdalne prowadzenie prezentacji, wspólne rysowanie po wirtualnej tablicy, konwersacje czat, nagrywanie sesji, oraz współdzielenie pulpitu. Typowe zastosowania to wirtualne spotkania projektowe, zdalne prowadzenie prezentacji czy zdalne nauczanie. 
 
W pierwszej części warsztatów przedstawiona zostanie koncepcja Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id oraz sposoby zarządzania tożsamością użytkownika w rozproszonym środowisku usług. Następnie opisane zostaną możliwości oraz architektura systemu webkonferencji wdrożonego w sieci PIONIER, w tym wykorzystanie usług PLATON U3, PLATON U4 oraz narzędzi open source do zbudowania skalowalnej usługi o wysokiej dostępności. W dalszej części omówione zostaną perspektywy rozwoju technologii połączeń audio-wideo w sieci Internet.
 
W drugiej części warsztatów przedstawiony zostanie scenariusz wykorzystania usługi webkonferencji oraz zaprezentowane zostaną sposoby pracy grupowej na odległość przydatne m.in. interdyscyplinarnym grupom badaczy pracującym w różnych instytucjach. W trakcie ćwiczeń praktycznych Użytkownicy będą mogli zapoznać się z mechanizmami logowania federacyjnego oraz działaniem systemu webkonferencji.
 
Na warsztatach możesz się dowiedzieć:
– Czym jest federacja PIONIER.Id, jakie korzyści płyną z przystąpienia do federacji, kto może przystąpić i na jakich zasadach.
– W jaki sposób integrować mechanizmy logowania federacyjnego z istniejącymi usługami.
– Czym są systemy webkonferencji, jakie oferują możliwości, perspektywy rozwoju technologii.
– Czym jest system webkonferencji PIONIER, jak korzystać z dostępnej funkcjonalności.
– Kto może korzystać z systemu webkonferencji PIONIER i na jakich zasadach.
 
Dla kogo?
– Instytucje naukowe i edukacyjne, uczelnie, instytuty badawcze, naukowe biblioteki cyfrowe, federacje bibliotek zainteresowane przystąpieniem do Federacji PIONIER.Id.
– Pracownicy uczelni, naukowcy, badacze, uczestnicy projektów badawczych i naukowych zainteresowani wykorzystaniem narzędzi webkonferencyjnych.
 
Warunki techniczne
Aby w pełni uczestniczyć w zajęciach uczestnicy powinni posiadać:
– laptop (wifi),
– słuchawki z mikrofonem (możliwe wykorzystanie sprzętu wbudowanego w laptopie).
 
Agenda:
14:30 – 16:00 
Wprowadzenie do Polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id.
Podstawy systemu webkonferencji PIONIER, perspektywy rozwoju technologii połączeń audio-wideo poprzez Internet. 
 
16:00 – 16:30
Przerwa kawowa
 
16:30 – 18:00 
Integracja usług z systemem federacyjnego zarządzania tożsamością PIONIER.Id, korzystanie z systemu webkonferencji PIONIER – ćwiczenia praktyczne.