Usługi chmurowe dla e-Administracji – warsztaty projektu SUCRE

Warsztaty organizowane przez finansowany ze środków europejskich projekt SUCRE (http://www.sucreproject.eu) poświęcone będą zagadnieniom związanym z zastosowaniem
technologii chmur obliczeniowych w instytucjach sektora publicznego w wybranych krajach UE.

Międzynarodowe konsorcjum projektu SUCRE (Wsparcie Badań nad Wykorzystaniem Potencjału Technologii Chmur Obliczeniowych – ang. Supporting Cloud Research Exploitation) tworzą jednostki badawcze oraz instytucje komercyjne z Grecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Włoch oraz Japonii. Podstawowym zadaniem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania otwartych modeli przetwarzania chmurowego (ang. open-source models in Cloud computing) oraz analiza możliwości większego wykorzystania potencjału tychże modeli. Przedmiotem szczególnego zainteresowania projektu są instytucje publiczne (m.in. administracja publiczna, szkolnictwo, itp.), co do których przewiduje się, że ich obecne i przyszłe zapotrzebowanie na moc obliczeniową oraz szeroko pojęte technologie informatyczne może być bardzo dobrze zaspokojone poprzez wykorzystanie otwartych chmur obliczeniowych. Przeprowadzone badania pozwolą m.in. na zdefiniowanie rekomendacji kształtujących politykę Komisji Europejskiej na tym polu.

Nadrzędnym celem warsztatów jest dyskusja pomiędzy przedstawicielami branży IT
oraz sektora publicznego. Wymiana wiedzy, doświadczeń i wymagań obejmować będzie: pokazanie potencjału chmur obliczeniowych, korzyści wynikających z ich zastosowania w instytucjach publicznych z jednej strony oraz przedstawienie potencjalnych zastosowań, wymagań oraz problemów z wdrażaniem istniejących technologii w sektorze publicznym z drugiej strony. Wśród zaproszonych gości z kraju i zagranicy oczekujemy m.in. przedstawicieli liczących się gremiów standaryzacyjnych oraz międzynarodowych przedsięwzięć dotyczących obszaru chmur obliczeniowych jak również reprezentantów instytucji sektora publicznego z krajów UE.

Prezentacje wygłaszane będą w językach polskim lub angielskim z jednoczesnym tłumaczeniem symultanicznym.

Agenda

Wtorek, 16 kwietnia 2013

13:00 – 14:00
Obiad
14:00 – 16:00

Chmura obliczeniowa w administracji i eNauce
Łączona sesja projektu SUCRE i konferencji I3
Prowadzący: Norbert Meyer (PCSS)

 • Aplikacje na żądanie w usłudze obliczeń kampusowych
  Tomasz Chmiel, Roman Wyrzykowski (Politechnika Częstochowska)
 • Rozwój Polskiej Infrastruktury Obliczeniowej Wspierającej Innowacyjne Badania Naukowe
  Jacek Kitowski (ACK Cyfronet AGH)
 • Usługi w chmurze dla administracji publicznej
  Marcin Mazurek (Talex)
 • SUCRE – Chmury w sektorze publicznym
  Bartek Palak (PCSS)
 • Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE
  Bartosz Belter (PCSS)
 • Wykorzystanie infrastruktury chmurowej i platformy GridSpace w obliczeniach naukowych
  Daniel Haręźlak (ACK Cyfronet AGH)
16:00 – 16:30 Przerwa
16:30 – 17:10 Wstęp
Prowadzący: Eleni Toli (University of Athens)

 • Powitanie
  Eleni Toli (University of Athens)
 • Przegląd technologii chmur obliczeniowych ,
  Tomasz Kopacz (Microsoft Polska)
17:10 – 18:00

Problemy wdrażania technologii chmurowych: Doświadczenia instytucji publicznych
Prowadzący: Eleni Toli (University of Athens)

 • Jaki wymiar korzyści przyniosłaby prywatna rządowa / samorządowa chmura obliczeniowa – analiza przypadku,
  Robert Bigos, (IBM)
 • Usługi w inteligentnej przestrzeni miejskiej – w chmurze, czy bez?
  Dariusz Janny, Bartosz Lewandowski (PCSS)
  Uroczysta kolacja Konferencji I3

Środa, 17 kwietnia 2013

08:30 – 09:00
Przybycie uczestników
09:00 – 09:40

Problemy wdrażania technologii chmurowych: Doświadczenia instytucji publicznych
Prowadzący: Giovanna Calabro (Zephyr slr)

 • TERENA Trusted Cloud Drive – Unleashing the NREN clouds
  Peter Szegedi (Terena)
 • Chmury obliczeniowe w pożarnictwie
  Nikos Athanasis, (Univ. of the Aegean)
09:40 – 11:00 Problemy wdrażania technologii chmurowych: Rozwiązania systemowe w krajach europejskich
Prowadzący: Giovanna Calabro (Zephyr slr)

 • Włochy   – Roberto Masiero  (President THINK!, The Innovation Knowledge Foundation)
 • Grecja  – Vangelis Floros ( GRNET)
 • Polska – Przemysław Fuks, EFICOM S.A., Eurocloud
11:00 – 11:30 Przerwa
11:30 – 13:15 Dyskusja panelowa: Technologie chmurowe w instytucjach publicznych (/)
Moderator: Norbert Meyer (PCSS)

W dyskusji  wezmą udział:

 • Nikos Athanasis, Univ. of Aegan
 • Vangelis Floros, GRNET
 • Przemysław Fuks, EFICOM S.A., Eurocloud Polska
 • Wojciech Gabryjelski, Uniwersystet Łódzki
 • Tomasz Kopacz, Microsoft Polska
 • Dariusz Kucal, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • Andrzej Piechowiak, Urząd Miejski w Poznaniu
 • Peter Szegedi, Terena
13:15 – 13:30 Podsumowanie panelu, zakończenie Warsztatów
13:30 – 14:30 Obiad

Wystąpienie w języku angielskim (dostępne tłumaczenie symultaniczne na język polski)
Wystąpienie w języku polskim (dostępne tłumaczenie symultaniczne na język angielski)