Szkolenie z obsługi systemu dLibra

Termin: poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r., 8:30 – 16:30

Miejsce: Biblioteka Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań

Opis: Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób rozpoczynających lub planujących rozpoczęcie działania w obszarze bibliotek cyfrowych. W ramach szkolenia wprowadzimy Państwa w tematykę bibliotek cyfrowych, a następnie przedstawimy, w jaki sposób w praktyce można tworzyć biblioteki cyfrowe i zarządzać nimi w oparciu o oprogramowanie dLibra. Pokażemy również, jakie możliwości daje biblioteka cyfrowa z perspektywy czytelników oraz jaki wpływ na biblioteki cyfrowe ma umieszczenie ich w środowisku sieciowym i umożliwienie automatycznej wymiany informacji pomiędzy nimi.

Poszczególne sesje szkolenia prowadzić będą pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego zaangażowani bezpośrednio w rozwój oprogramowania dLibra. Wszystkie praktyczne elementy warsztatów oparte będą na najnowszej wersji tego oprogramowania.

Mamy nadzieję, że szkolenie pozwoli Państwu w efektywny sposób zapoznać się z tematyką bibliotek cyfrowych i stanowić będzie dobrą podstawę oraz zachętę do aktywnego uczestniczenia w pozostałych wydarzeniach konferencji i3.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z Biblioteką Politechniki Poznańskiej.

Agenda

8:30 – 9:00
Rejestracja uczestników
9:00 – 10:30 Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 13:00 Tworzenie zasobów biblioteki cyfrowej, część 1
13:00 – 13:45 Lunch
13:45 – 14:15 Tworzenie zasobów biblioteki cyfrowej, część 2
14:15 – 15:00 Czytelnik w bibliotece cyfrowej
15:00 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 16:15 Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym
16:15 – 16:30 Podsumowanie, pytania