Szkolenie „Podstawy digitalizacji i udostępniania obiektów dziedzictwa kulturowego”

Termin: poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r., 8:30 – 15:30

Miejsce: Ośrodek konferencyjny IOR

Opis: Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy w zakresie digitalizacji materiałów dziedzictwa kulturowego. W ramach szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z anatomią cyfrowego obrazu, procesem jego tworzenia (za pomocą skanera/aparatu cyfrowego), obróbki (programy graficzne) oraz udostępniania (wybór formatów, publikacja w bibliotece cyfrowej). W czasie trwania szkolenia uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w praktycznych zajęciach, których celem będzie cyfryzacja i udostępnienie materiałów takich jak pocztówki, książki czy dokumenty wielkoformatowe (np. mapy). Szkolenia prowadzić będą pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownicy PCSS.

Wymagania: uczestnikom nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt.

Agenda

8:45 – 9:00
Rejestracja uczestników
9:00 – 10:30 Wprowadzenie do tematyki obrazu cyfrowego i digitalizacji – krótki wykład, zilustrowany przykładami, którego celem będzie przybliżenie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z anatomią obrazu cyfrowego, formatami plików wykorzystywanymi w digitalizacji oraz sprzętem niezbędnym w każdej pracowni digitalizacyjnej.
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 13:00 Digitalizacja obrazów i materiałów tekstowych – W pierwszej części tego bloku pracować będziemy z materiałami takimi jak pocztówki i ilustracje. Omówione zostaną zagadnienia związane z doborem sprzętu i parametrów skanowania, kwestią obróbki końcowej oraz wyboru formatu prezentacyjnego i archiwalnego dla tego typu materiałów. W drugiej części tego bloku zajmiemy się problematyką cyfrowego tekstu i digitalizacji materiałów tekstowych. Zaprezentowane zostaną narzędzia służące do automatycznego rozpoznawania tekstu (zarówno płatne jak i darmowe). Następnie przedstawione zostaną szeroko używane formaty wykorzystywane na potrzeby udostępniania i archiwizacji materiałów tekstowych.
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Digitalizacja dokumentów wielkoformatowych i eksponatów muzealnych W ramach tego bloku omówiona zostanie problematyka związana z digitalizacją dokumentów wielkoformatowych takich jak mapy czy też plakaty. Podobnie jak w przypadku pierwszego bloku omówione zostaną zagadnienia związane z doborem sprzętu, parametrów cyfryzacji oraz obróbką końcową i doborem formatów na potrzeby udostępniania i archiwizacji.