Start o godzinie 11.00

Serdecznie witamy na tegorocznej Konferencji „i3: internet – infrastruktury – innowacje”.

Już o godzinie 11.00 zapraszamy na sesję plenarną (sala A) otwierającą Konferencję. W czasie sesji zaprezentowane zostaną trzy wystąpienia:

„Koncepcja działań rozwojowych konsorcjum Pionier w kontekście strategii „Europa 2020”
 – Cezary Citko (Politechnika Białostocka), Stanisław Starzak (Politechnika Łódzka), Maciej Stroiński (PCSS), Jan Węglarz (PCSS), Kazimierz Wiatr (ACK Cyfronet AGH)

„Rola bibliotek cyfrowych w budowaniu gospodarki opartej o wiedzę” – Cezary Mazurek (PCSS)

„Od e-podręczników do edukacji przyszłości” – Krzysztof Kurowski (PCSS)