Spotkanie użytkowników systemu dLibra

Termin: poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r., 17:00 – 19:30

Miejsce: Sala 311 w budynku IChB PAN, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Opis: Jednym z podstawowych założeń przyjętych przy rozwoju oprogramowania dLibra jest to, że powinno być ono tworzone w ścisłej współpracy z jego użytkownikami (również potencjalnymi). W początkowym okresie kluczową rolę odgrywała tu Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, która podjęła z PCSS współpracę w celu utworzenia Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Wraz ze wzrostem liczby bibliotek cyfrowych w Polsce i liczby użytkowników tych bibliotek sposób komunikacji pomiędzy zespołem rozwijającym oprogramowanie dLibra, a użytkownikami tego oprogramowania zmieniał się na coraz bardziej elektroniczny i wirtualny.

Aby nie utracić wielu obustronnych korzyści płynących z bezpośredniego kontaktu, staramy się raz w roku organizować spotkania z użytkownikami. Spotkania te są przede wszystkim okazją do wymiany opinii na temat poszczególnych funkcji naszego oprogramowania oraz dają nam możliwość zaprezentowania Państwu planowanych kierunków jego rozwoju i dyskusji na ten temat.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną pojemność sali, wymagana jest uprzednia rejestracja. Planujemy również kontynuację spotkania dyskusyjnego po godzinie 19:00 w bardziej nieformalnej atmosferze. Zapraszamy do udziału!

Agenda

17:00 – 18:00
Prezentacja narzędzi DInGO – dLibra/dMuseion, dLab oraz dArceo
18:00 – 19:30 Dyskusja nad kierunkami rozwoju DInGO