Konferencja i3
Obszary problemowe

Internet

Społeczne i ekonomiczne znaczenie Internetu
Internet w życiu codziennym
Internet przyszłości
Niezawodność, zaufanie i bezpieczeństwo w Internecie

Infrastruktury

Infrastruktury sieciowe
Infrastruktury obliczeniowe
Infrastruktury danych naukowych
Platformy usługowe

Innowacje

E-zdrowie
E-energia i Green ICT
E-edukacja
Usługi mobilne
Nowe media
Inteligentne otoczenie człowieka