Konferencja i3
Program konferencji


Dzień pierwszy, 1 grudnia 2010, środa
 
9.00-10.00
Rejestracja
10.00-11.30
Sesja otwierająca
(K. Wiatr)
10.00-10.20
Powitanie uczestników
 
10.20-10.45
Wyzwania e-infrastruktury
M. Stroiński
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
C. Citko
Politechnika Białostocka
S. Starzak
Politechnika Łódzka
J. Węglarz
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
K. Wiatr
ACK Cyfronet AGH
 
10:45-11:10
Projekt PLATON - zaawansowane usługi bazowe dla platform wiedzy
R. Pękal, M. Stroiński, C. Mazurek, N. Meyer
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
M. Nakonieczny
Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa
T. Wolniewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
R. Wyrzykowski
Politechnika Częstochowska
 
11:10-11:30
Sieć PIONIER w roku 2011
M. Bazyly
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 I sesja naukowa
INTERNET: Przyszłość 100G
(A. Binczewski)
12.00-12.20
Systemy transportowe nowej generacji: 100Gb/s Coherent w sieciach GMPLS ROADM
M. Pawelec
Alcatel-Lucent
 
12.20-12.40
ADVA Optical Networking - automatyka w eksploatacji sieci optycznej
P. Kaczmarek
Adva
 
12.40-13.00
Sieci o przepływności 100G stan obecny i przyszłość
T. Kozar
Cisco
 
13.00-13.25
JUNOS Platform. Rozwój technologii 100 GE i więcej ...
p. Czechowicz, A. Bury
JUNIPER
 
INFRASTRUKTURY: Niezawodność i Bezpieczeństwo
(M. Ganczarski)
12.00-12.20
Zaufanie użytkowników, a bezpieczeństwo systemów internetowych
H. Krawczyk, P. Lubomski, A. Mizgier
Politechnika Gdańska
 
12.20-12.40
Badanie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej
B. Balcerek
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 
12.40-13.00
Problem szkodliwego oprogramowania w systemach NIX
A. Zabrocki
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 
13.00-13.20
Kontrola dostępu w rozproszonych systemach - trzy semantyki języka RT^T
A. Felkner, A. Kozakiewicz
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
 
INNOWACJE: eZdrowie I
(W. Widelski)
12.00-12.20
Telemedycyna - element e-zdrowia
K. Bogusławski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 
12.20-12.40
SmartFit jako przenośny system do monitorowania, predykcji oraz planowania treningu wspomagającego zdrowy trybu życia
K. Brzostowski, J. Drapała, J. ¦wiątek
Politechnika Wrocławska
 
12.40-13.00
Prototyp systemu zdalnego monitorowania i przetwarzania danych medycznych
K. Bierżnoj, E. Kaczmarek, P. Klukowski, M. Kobierski, J. Kubiak, P. ¦wiątek
Politechnika Wrocławska
 
13.00-13.20
Zastosowanie technologii Semantic Web w regionalnej sieci telemedycznej
M. Kosiedowski, C. Mazurek, R. Palma
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
13.30-15.00 Lunch
15.00-17.00 II sesja naukowa
INTERNET: Internet Przyszłości I
(R. Suszyński)
15.00-15.20
NOVI: e-infrastruktura dla badań nad Internetem Przyszłości
B. Belter, A. Binczewski, W. Bogacki, K. Jędrzejewski, B. Pietrzak, P. Pikusa
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
15.20-15.40
GEYSERS: wirtualizacja zasobów sieci optycznych w środowisku przetwarzania chmurowego
B. Belter
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
15.40-16.00
Infrastruktura sieciowa projektu IIP - PL-LAB
R. Krzywania
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
16.00-16.20
Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP
B. Gajda
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
16.20-16.40
Standardy w obszarze Internetu Przyszłości
M. Żal
Politechnika Poznańska
 
INNOWACJE: eEdukacja I
(Z. Sender)
15.00-15.20
Aplikacje Internetu Przyszłości: aplikacja wideokonferencji HD dla edukacji
P. Pawałowski, W. Pieklik
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
15.20-15.40
Innowacyjna uczelnia. Rozwiązania video w nauczaniu
J. Ładyński
Sevenet
 
15.40-16.00
Wielki Brat w sieci - Edukacyjne, kulturowe i społeczne znaczenie wolnych encyklopedii
B. Kosiński
Uniwersytet Jagielloński
 
16.00-16.20
e-Dziekanat - komponent eUczelni w technologii otwartego oprogramowania
H. Krawczyk, P. Lubomski, A. Mizgier, M. Nowacki, P. Pszczoliński, A. Rek
Politechnika Gdańska
 
16.20-16.40
Od systemu rekrutacji elektronicznej do platformy zarządzania oświatą
A. Bobak, P. Grzybowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
INFRASTRUKTURY: Infrastruktury obliczeniowe I
(R. Wyrzykowski)
15.00-15.20
Wirtualizacja w klastrach obliczeniowych
I. Wawrzyniak
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 
15.20-15.40
Software as a Service - przyszłość dystrybucji oprogramowania, czy droga donikąd?
A. Nowakowski
Verax Systems
 
15.40-16.00
Budowanie efektywnych rozwiązań IT w architekturze "cloud"
P. Pietrzak
IBM
 
16.00-16.20
Nowe możliwości największych komputerów typu SMP firmy SGI Altrix UV
R. Radziejewski
ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 
16.20-16.40
Innowacyjne rozwiązania Rittal - Rimatrix5 do budowy kompletnej infrastruktury Green Data Center
K. Lubak
Rittal
 
16.40-16.55
Virtual Cluster Switching - nowe podejście w budowaniu zwirtualizowanego Data Centre
E. Kacperek
Brocade
 
17.00-17.30 Przerwa kawowa
17.30-18.15 Sesja regionów
(S. Starzak)
EHR system In Czech Republic: Use In medical practise
M. Dvořak, T. Staněk
IZIP
 
18.30-22.00 KoktailDzień drugi, 2 grudnia 2010, czwartek
 
9.00-10.30
Sesja dobrych praktyk
(D. Bem / S. Starzak)
9.00-9.15
15 lat działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego
J. Janyszek
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 
9.15-9.30
Usługi multimedialne w Trójmiejskiej Sieci Komputerowej - TASK
D. Klimowicz, M. Nakonieczny
Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa
 
9.30-9.45
Usługa URBANCARD
D. Jędryczek
Urząd Miasta Wrocławia
 
9.45-9.50
Nagroda Pionier Innowacji
Rada Konsorcjum PIONIER
 
9.50-10.10
Mądrzejsze miasto - Smarter City - na przykładzie system pobierania opłat za wjazd do centrum w Sztokholmie
J. Jackowiak
IBM
 
10.10-10.25
Usługi Otwartej Administracji w przestrzeni miejskiej
D. Janny, B. Lewandowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30
Sesja tematu głównego
(M. Stroiński)
11.00-11.20
Operacyjność infrastruktury PL-Grid w kontekście rekomendacji ITIL (R)
M. Krakowian, M. Radecki, T. Szepieniec, T. Szymocha, M. Tomanek
ACK Cyfronet AGH
 
11.20-11.40
Projekt POWIEW - Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki
M. Cytowski, M. Filocha, M. Szpindler
ICM Uniwersytet Warszawski
 
11.40-12.00
Europejska infrastruktura obliczeniowa PRACE otwarta dla polskiego środowiska naukowo-badawczego
N. Meyer, M. Kupczyk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
12.00-12.20
Polska obliczeniowa, AD 2010
P. Gepner
Intel
K. GóĽdĽ
HP
 
12.30-14.00 Lunch
14.00-15.30
III Sesja naukowa
INFRASTRUKTURY: Infrastruktury Danych Naukowych
(M. Czyżewicz)
14.00-14.20
Możliwości środowiska GridSpace2 Experiment Workbench
M. Bubak, B. Baliś, T. Bartyński, E. Ciepiela, W. Funika, T. Gubała, D. Harężlak, M. Kasztelnik, J. Kocot, M. Malawski, J. Meizner, P. Nowakowski, K. Rycerz
ACK Cyfronet AGH
 
14.20-14.40
Jakość dostępu do danych w środowiskach obliczeniowych typu Grid na przykładzie środowiska PL-Grid
J. Kitowski, D. Król, B. Kryza, D. Nikolow, K. Skałkowski, R. Słota
Katedra Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 
14.40-15.00
InSilicoLab - intuicyjny portal dla badań z zakresu nauk przyrodniczych korzystających z infrastruktury gridowej
D. Harężlak, J. Kocot, K. Noga, M. Sterzel, T. Szepieniec
ACK Cyfronet AGH
 
15.00-15.20
Wirtualne laboratorium obliczeniowe OnlineLab - architektura, zastosowania w szkolnictwie wyższym
K. Juszczyszyn
Politechnika Wrocławska
 
INNOWACJE: eZdrowie II
(R. Wyrzykowski)
14.00-14.20
Architektura systemu do monitoringu pacjentów chorych na astmę
K. Łozik, M. Natkaniec, M. Sikora, M. Wiśniewski, T. Zieliński
AGH Kraków, Katedra Telekomunikacji
14.20-14.40
eDiab - Bezprzewodowa platforma eZdrowie wspomagająca terapię osób chorych na cukrzycę
J. Drapała, K. Brzostowski, J. ¦wiątek
Politechnika Wrocławska
 
14.40-15.00
E-zdrowie w realizacji - telemonitoring pacjentów, czyli nowoczesne technologie i dynamiczna komunikacja w zastosowaniu opieki zdrowotnej
A. Pioruńska
Alcatel-Lucent
 
15.00-15.20
Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku prywatnej sieci eZdrowie rodziny
M. Kosiedowski, A. Stroiński
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
INFRASTRUKTURY: Dobre praktyki
(J. Janyszek)
14.00-14.20
Jak obsłużyć 10 mln sesji firewall w jednym urządzeniu 3U?
R. Dąbrowski
Fortinet Polska
 
14.20-14.40
Programowanie przełączników Extreme Networks
P. Szołkowski
Extreme Networks
 
14.40-15.00
Optymalizacja ruchu Peer-to-peer
P. Oniszczuk
Alcatel-Lucent
 
15.00-15.20
Rozwiązania HPC i CLOUD w ofercie Fujitsu
M. Gardziński
Fujitsu
15.30-16.00 Przerwa kawowa
16.00-17.30 IV Sesja naukowa
INFRASTRUKTURY: Bezpieczeństwo
(S. Połomski)
16.00-16.20
Zastosowanie nowych kart inteligentnych w infrastrukturze PKI z wykorzystaniem systemu OPTIcamp
J. Łagoda
OPTeam S.A.
 
16.20-16.40
Prezentacja systemu ACARM-ng
B. Szurgot
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 
16.40-17.00
Badania poziomu bezpieczeństwa portalu dostępowego do infrastruktury projektu PL-Grid
T. Nowak
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
17.00-17.20
Monitorowanie bezpieczeństwa złożonych infrastruktur przy pomocy systemu SARA
M. Rzepka
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
INFRASTRUKTURY: PLATON
(J. Żenkiewicz)
16.00-16.15
Wdrożenie usługi wideokonferencji HD w sieci PIONIER
M. Bazyly, M. Głowiak, B. Idzikowski, M. Stróżyk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
16.15-16.30
PLATON - wdrożenie usługi eduroam
Z. Ołtuszyk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
T. Wolniewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 
16.30-16.45
Systemy zarządzania i rezerwacji zasobów w usłudze kampusowej projektu Platon
T. Chmiel, P. Dzierżak
Politechnika Częstochowska
 
16.45-17.00
Usługa U5 - aplikacje i scenariusz dla Naukowej Interaktywnej Telewizji HD w Internecie
M. Czyrnek, M. Flejszman, C. Mazurek
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
17.00-17.15
Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER
I. Tarnowski
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 
INTERNET: Internet Przyszłości II
(A. Kubaszek)
16.00-16.20
Bezpieczne miasto - koncepcja i rozwiązania w projekcie Mayday Euro 2012
R. Knopa
Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa
 
16.20-16.40
Inteligentny monitoring mobilny jako aplikacja Internetu Przyszłości
B. Lewandowski, C. Mazurek, D. Walczak
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
16.40-17.00
Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości
B. Lewandowski, C. Mazurek, A. Radziuk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
17.00-17.20
System MWING i jego wykorzystanie w badaniach wydajności systemów webowych
L. Borzemski, Z. Nowak
Politechnika Wrocławska
 
20.00-00.00 Gala dinnerDzień trzeci, 3 grudnia 2010, piątek
 
9.00-10.30
V Sesja naukowa
INNOWACJE: eEdukacja II
(P. Baszkiewicz)
9.00-9.20
System e-learning typu CAA w architekturze rozproszonej
K. Gierłowski, K. Nowicki
Politechnika Gdańska
9.20-9.40
Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania jako innowacyjna platforma e-nauczania o środowisku naturalnym
D. Kaliszan, F. Koczorowski, C. Mazurek, N. Meyer, M. Procyk, T. Rajtar, D. Stokłosa, M. Stroiński
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
9.40-10.00
Modularny, Przenośny i Wirtualny Symulator Mleczarski
M.H. Mikś-Krajnik, J. Żulewska, A.S. Tarczyńska, J. Kowalik, A. Łobacz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
S.A. Armesto
Pexego Sistemas Informáticos
E. Lopez
University of Santiago de Compostela
 
10.00-10.20
Projekty Wikimedia, a idea Otwartych Zasobów Edukacyjnych
A. Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 
INFRASTRUKTURY: Platformy usługowe
(Z. Sender)
9.00-9.20
Automatyzacja procesu tworzenia i zarządzania Wirtualnymi Organizacjami w oparciu o wiedzę w zastosowaniu do architektur zorientowanych na usługi
W. Funika, J. Kitowski, D. Król, B. Kryza, R. Słota
Katedra Informatyki AGH
 
9.20-9.40
Architektury i protokoły do budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT
A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
9.40-10.00
Rozproszone Muzeum Wirtualne jako przykład dystrybucji treści 3D w architekturze Internetu Przyszłości
P. Głomb, S. Opozda, M. Romaszewski, K. Skabek, A. Sochan
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 
10.00-10.20
Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie
T. Parkoła, M. Werla
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
INTERNET: Nowe media
(J. Szykowny)
9.00-9.20
HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych w sieci domowej
E. Kuśmierek, B. Lewandowski, C. Mazurek
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
9.20-9.40
Campus Television Platform - system interaktywnej telewizji IP na licencji typu Open Source
J. Starzak
Politechnika Łódzka
 
9.40-10.00
Pomiar jakości postrzeganej przez użytkownika dla usługi 3D IPTV
J. Bułat, M. Grega, L. Janowski, D. Juszka, M. Leszczuk, Z. Papir, P. Romaniak
Katedra Telekomunikacji AGH
 
10.00-10.20
Transmisja treści multimedialnych w wysokich rozdzielczościach w Internecie Przyszłości
M. Głowiak, B. Idzikowski, P. Ostapowicz, M. Stróżyk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30 VI Sesja naukowa
INFRASTRUKTURY: Infrastruktury obliczeniowe III
(R. Wyrzykowski)
11.00-11.20
Obliczenia HPC w symulacjach komputerowych MES
A.Łokieć
MESCO
11.20-11.40
Porównanie wydajności CUDA i OpenCL na przykładzie równoległego algorytmu wyznaczania wartości funkcji celu dla problemu gniazdowego
M. Uchroński
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 
11.40-12.00
Wykorzystanie procesów graficznych do akceleracji obliczeń w modelu geofizycznym EULAG
K. Rojek, Ł. Szustak
Politechnika Częstochowska
 
12.00-12.20
Wysokowydajna implementacja kodów nadmiarowych typu "erasure codes" z wykorzystaniem architektur wielordzeniowych
Ł. Kuczyński, M. WoĽniak, R. Wyrzykowski
Politechnika Częstochowska
 
INFRASTRUKTURY: Zarządzanie strukturami ICT
(J. Janyszek)
11.00-11.20
Nowoczesne i energooszczędne zarządzanie infrastrukturą IT
K. Andrzejewski
Verax Systems
 
11.20-11.40
Wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania siecią OpenNMS we Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
Ł. Dudziński, D. Wydymus
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 
11.40-12.00
Rozproszony system monitorowania i zarządzania zużyciem energii w systemach komputerowych
M. Jarus, K. Kurowski, M. Madziar, A. Oleksiak, A. Pałejko, M. Witkowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
12.00-12.20
I-SHARe - narzędzie wspierające współpracę jednostek NREN w realizacji - usług sieciowych
M. Łabędzki, M. Wolski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
G. Vuagnin
GARR
 
INTERNET: Społeczne zastosowania Internetu
(J. Baranowski)
11.00-11.20
Rozwój mobilnego multimedialnego przewodnika turystycznego
T. Dziubich
Politechnika Gdańska
 
11.20-11.40
Biblioteka cyfrowa jako kontener treści dla portali internetowych. dLibra & Drupal - dwa systemy, jedna witryna
M. Kwiatkowski, P. Grzybowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
11.40-12.00
Znaczenie digitalizacji i udostępniania zasobów archiwalnych w Internecie dla rozwoju nowych inicjatyw społecznych
M. Głowiak, P. Skałecki
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
12.00-12.20
Rola Internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego - komunikacja z obywatelami i zwiększenie stopnia ich partycypacji w życiu publicznym
M. Dorenda-Zaborowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
12.30-13.30 Sesja zamykająca
(M. Stroiński)
12.30-12.50
EU Funding - możliwości finansowania badań i wdrożeń w Programie Konkurencyjność i Innowacje (Program Szczegółowy ICT PSP) oraz Programie Ramowym FP7
A. Ihnatowicz
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 
12.50-13.10
Centra kompetencji Qualipso - globalna inicjatywa stymulująca wykorzystanie oprogramowania Open Source
A. Ciemniewska, B. Lewandowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 
Zakończenie konferencji
 
13.30-15.00 Lunch