Konferencja i3
Miejsce konferencji
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej
Budynek D20
ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław