Konferencja i3
Udział w konferencji
Koszt pełnego uczestnictwa:
480 PLN/osoby (z VAT)
    wstęp jednodniowy: 320 PLN (z VAT)
    wstęp dwudniowy: 420 PLN (z VAT)
    wstęp trzydniowy: 480 PLN (z VAT)
Opłata obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz w wieczornych imprezach towarzyszących.Wstęp studencki

ulga -170 PLN (z VAT)
bilety odpowiednio 150 PLN, 250 PLN, 310 PLN (z VAT)

Opłata obejmuje uczestnictwo w konferencji. Bilet studencki NIE uprawnia do udziału w wieczornych imprezach towarzyszących.Bilet grupowy (5 osób)

Osoba rejestrująca jednocześnie grupę dodatkowych czterech osób na konferencję nie ponosi kosztów uczestnictwa w konferencji.

Prosimy zwrócić uwagę, że bilet grupowy na konferencję dotyczy osób z tej samej instytucji - faktura obejmować będzie wszystkie wyszczególnione w zgłoszeniu osoby.W opłacie konferencyjnej Organizator zapewnia udział w sesjach konferencyjnych, wstęp na teren wystawy towarzyszącej konferencji, materiały konferencyjne oraz catering podczas trwania konferencji. Organizator nie pokrywa kosztów ani nie pośredniczy w rezerwacji hoteli oraz przyjazdu do obiektu konferencyjnego.

Dopełnienie procedury rejestracji następuje przez wniesienie opłaty konferencyjnej na numer konta:

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
NIP: 896-000-58-51
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

z tytułem: "nr zlecenia 486042 konferencja i3"

Jakiekolwiek dodatkowe pytania w sprawie zgłoszeń prosimy kierować pod adres: i3@pionier.net.pl.