Komitety
Komitet organizacyjny
Przewodniczący:Mateusz Tykierko
Wiceprzewodniczący:Damian Niemir
Członkowie:Tomasz Baran
Paweł Dziekoński
Wojciech Karwowski
Agnieszka Szymańska-Kwiecień
Obsługa sieci:Łukasz Dudziński
Ireneusz Tarnowski
Kontakt prasowy:Agnieszka Kaczor-Tykierko