Komitety
Komitet honorowy
prof. dr hab. Daniel Józef Bem


członek rzeczywisty PAN
Kierownik Wrocławskiego Centrum
Sieciowo - Superkomputerowego
Wacław Iszkowski

Prezes Polskiej Izby
Informatyki i Telekomunikacji
Rafał JurkowlaniecWojewoda Dolnośląski
prof. Michał KleiberPrezes Polskiej Akademii Nauk
Marek ŁapińskiMarszałek Województwa Dolnośląskiego
prof. Tadeusz WięckowskiRektor Politechniki Wrocławskiej