Aktualności
2010-12-02
Nagroda Pionier Innowacji 2010 dla Urzędu Miasta Wrocławia
Podczas tegorocznej Konferencji i3 Rada Konsorcjum PIONIER uhonorowała wysiłek wrocławskich urzędników w tworzeniu Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD.
Drugi dzień Konferencji i3 2010 upłynął pod znakiem dobrych praktyk. Sesje naukowe otworzyła sesja dobrych praktyk, w trakcie których uczestnicy usłyszeli m.in. o usługach multimedialnych w Trójmiejskiej Sieci Komputerowej TASK, 15-leciu działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo - Superkomputerowego oraz usłudze URBANCARD.

Zgodnie z zapoczątkowaną tradycją, Rada Konsorcjum PIONIER przyznała również Nagrodę Pionier Innowacji, która jest wyrazem uznania za innowacyjne przedsięwzięcia budowy infrastruktur lub usług dla społeczeństwa informacyjnego oraz owocną współpracę ze środowiskiem naukowym w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań IT.

W tym roku nagroda trafiła do Urzędu Miasta Wrocławia za uruchomienie Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD. Karta jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym nośnikiem usług i produktów elektronicznych o formacie karty płatniczej. Od maja tego roku na URBANCARD we Wrocławiu są kodowane bilety wrocławskiej komunikacji zbiorowej. Korzyści wynikające z użytkowania URBANCARD to m. in. możliwość odtworzenia biletu w przypadku kradzieży lub zagubienia karty, powszechna dostępność punktów sprzedaży elektronicznych biletów, łatwość i wygoda w posługiwaniu się kartą, bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji, wielofunkcyjność i trwałość karty oraz możliwość wdrażania na niej nowych usług.

Statuetkę Pionier Innowacji z rąk wiceprzewodniczących Rady Konsorcjum PIONIER dr.inż. Stanisława Starzaka i dr.inż. Macieja Stroińskiego odebrał Dyrektor Wydziału Informatyki UMW - Dariusz Jędryczek.