Konferencja i3
Zagadnienia
INTERNET
globalne medium dla społeczeństwa informacyjnego

Wielopłaszczyznowe (prawne, socjologiczne, psychologiczne, społeczne, finansowe, polityczne i filozoficzne) ujęcie Internetu jako zjawiska; nowe pojęcia i mechanizmy ery informacji; nowe modele biznesowe; nowe podziały cywilizacyjne związane z dostępem do sieci; zmiany relacji międzyludzkich, postaw i zachowań, których Ľródłem jest globalna sieć Internet.

Internet aktywny
cywilizacja 'homo internetus'
Internauta Ľródłem treści i usług
wpływ interaktywności
osobowość realna i wirtualna
weryfikacja autorytetów
statystyczny Internauta
filozofia cyberprzestrzeni
zachowania społeczne (flash mobs, głosowania)
wirtualne środowiska społeczne
cyfrowy styl życia
gospodarka w Internecie (marketing, reklama, e-handel i bankowość)
kultura i rozrywka w Internecie
prawo autorskie w Internecie

Edukacja, zdrowie i komunikacja społeczna
serwisy społecznościowe
e-edukacja i e-learning
pedagogia internetowa
odkrywanie świata przez sieć
telemedycyna
język i formy wypowiedzi internetowych
relacje przez Internet i z Internetem

Zagrożenia jednostki i społeczeństw
uzależnienia i "jednostki chorobowe"
prywatność i anonimowość w sieci
wiarygodność informacji
obiektywizm wyszukiwarek
izolacja informacyjna
cyfrowe wykluczenie
przestępstwa sieciowe
kradzież osobowości
cyberterroryzm
nowe fronty wojny
"głęboki Internet"
Internet przyszłości
trendy kreowane przez społeczność Internetu
interfejsy użytkownika (naturalne i graficzne)
terminale sieciowe w urządzeniach AGD
elektronika konsumencka
nowe peryferia i komponenty wykorzystujące sieć
gadżety elektroniczne z dostępem online
systemy wbudowaneINFRASTRUKTURY
architektury i technologie globalnych sieci komputerowych i ich usług

Narzędzia, systemy, metodyka budowy, architektury rozwiązań sieciowych; sprzęt i oprogramowanie sterujące, administrujące i monitorujące skuteczny przepływ danych; protokoły i technologie transmisyjne; wielopoziomowe sposoby zarządzania zasobami.

Usługi nowych mediów
media od HD do 8K
media na żądanie
personalizacja mediów
komunikacja zwrotna
platformy i federacje usług
zarządzanie usługami
interoperacyjność i formaty multimediów

Architektury rozproszone i wirtualizacja
obliczenia w sieci
platformy usługowe i oprogramowanie ASP
nowe trendy w architekturach (przetwarzanie chmurowe, green ICT)
wirtualizacja zasobów (sieci, przetwarzania, archiwizacji i usług)
problemy skalowalności

Rozwiązania i systemy ochrony
systemy samodiagnozujące i samonaprawiające
dywersyfikacja dostępu
biometria
systemy kontroli dostępu do zasobów
certyfikacja i autentykacja
podpis elektroniczny
bezpieczeństwo i zaufanie sieciowe

Technologie Internetu rzeczy
sieci bezprzewodowe i mobilne
B3G (Beyond 3G), 4G
UWB (Ultra Wideband)
protokoły nowej generacji
rozwiązania P2P
systemy identyfikacji RFID i AutoID
sieci sensorowe
inteligentne budynki
inteligentne urządzenia i rzeczy (tekstylia, tworzywa)
systemy geoinformacyjne
systemy komunikacji z wykorzystaniem IPv6INNOWACJE
multidyscyplinarna integracja z technologiami ICT

Idee i zmiany w dotychczasowym postrzeganiu systemów, mechanizmów i postaw; nowoczesne usługi, nowe zastosowania znanych narzędzi; dobre praktyki wykorzystania nowatorskich rozwiązań; pionierskie wdrożenia eksperymentalnych technologii.

Inteligentne aplikacje
aplikacje telediagnozy i telemonitoringu
rozpoznawanie zmysłów
sztuczna inteligencja
biosieci
interakcja "człowiek-maszyna"
aplikacje wyrównywania szans (dysfunkcji, wieku)

Wirtualne laboratoria
aplikacje zarządzania aparaturą laboratoryjną
wirtualne środowiska badawcze
laboratoria środowiska naturalnego
edukacyjne wykorzystanie wirtualnych laboratoriów

Bezpieczne środowisko człowieka
systemy bezpieczeństwa korporacyjnego i narodowego
systemy monitorowania
systemy IDS i IPS
ochrona tożsamości cyfrowej

Mobilne usługi przyszłości
inteligentne miasto
Internet drogi
usługi dostępu permanentnego