Konferencja i3
Obszary problemowe
3 obszary problemowe w 4 sesjach:

I     Internet
Internet aktywny
Edukacja, zdrowie i komunikacja społeczna
Zagrożenia jednostki i społeczeństw
Internet przyszłości
II    Infrastruktury
Technologie Internetu rzeczy
Usługi nowych mediów
Architektury rozproszone i wirtualizacja
Niezawodność  i systemy ochrony
III    Innowacje
Bezpieczne środowisko człowieka
Mobilne usługi przyszłości
Inteligentne aplikacje
Wirtualne laboratoria

4 ścieżki tematyczne

A    Interakcja
Internet aktywny (Internet)
Usługi nowych mediów (Infrastruktury)
Inteligentne aplikacje (Innowacje)
B    Wirtualizacja
Edukacja, zdrowie i komunikacja społeczna (Internet)
Architektury rozproszone i wirtualizacja (Infrastruktury)
Wirtualne laboratoria (Innowacje)
C    Bezpieczeństwo
Zagrożenia jednostki i społeczeństw (Internet)
Niezawodność  i systemy ochrony (Infrastruktury)
Bezpieczne środowisko człowieka (Innowacje)
D    Przyszłość
Internet przyszłości (Internet)
Technologie Internetu rzeczy (Infrastruktury)
Mobilne usługi przyszłości (Innowacje)