Konferencja i3
Program konferencji


Dzień pierwszy, 4 listopada 2009, środa
 
9.00-10.15
Rejestracja
10.30-11.30
Sesja otwierająca
Jan Węglarz, Kazimierz Wiatr
10.45-11.30
Innowacyjność PIONIERA szansą dla przyspieszenia realizacji celów strategii lizbońskiej w Polsce
Maciej Stroiński
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 I sesja naukowa
INTERNET: Edukacja, zdrowie i komunikacja społeczna
Andrzej Krakowiak
12.00-12.20
Internet a relacje międzyludzkie
Mariusz Kuciński
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
12.20-12.40
Wolność i dowolność wypowiedzi
Adam Grobler
Uniwersytet Opolski
12.40-13.00
Psychologia w perswazyjnym projektowaniu serwisów internetowych
Julita Koszur
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
13.00-13.20
Systemy telemedyczne jako innowacja w służbie zdrowia na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny
Michał Kosiedowski, Cezary Mazurek
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
INFRASTRUKTURY: Architektury rozproszone
Krzysztof Bogusławski
12.00-12.20
GÉANT3 - jak utrzymać pozycję światowego lidera
Artur Binczewski, Stanisław Starzak, Maciej Stroiński
Politechnika Łódzka, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
12.20-12.40
Aktualne postępy i osiągnięcia Polskiej Inicjatywy Gridowej w ramach projektu PL-Grid
Łukasz Dutka, Jacek Kitowski
Katedra Informatyki AGH i ACK Cyfronet AGH
12.40-13.00
Koncepcja infrastruktury HPC w Europie na podstawie PRACE
Norbert Meyer
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
13.00-13.20
Nowe podejście do problemu automatycznego zarządzania zasobami sieciowymi i obliczeniowymi w heterogenicznym środowisku gridowym (projekt PHOSPHORUS)
Bartosz Belter, Artur Binczewski, Miłosz Przywecki, Maciej Stroiński
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
INNOWACJE: Usługi
Robert Suszyński
12.00-12.20
Przyszłość komunikacji wideo w społeczeństwie informacyjnym. Systemy wideokonferencji HD w sieci PIONIER
Dariusz Klimowicz, Cezary Mazurek, Mścisław Nakonieczny, Piotr Pawałowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa
12.20-12.40
Przetwarzanie strumieni multimedialnych z użyciem klastra obliczeniowego
Henryk Krawczyk, Jerzy Proficz
Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa, Politechnika Gdańska
12.40-13.00
NetRadio - interaktywne radio nowej generacji
Robert Cecko
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
13.00-13.20
Wsparcie, rozwój oraz popularyzacja oprogramowania Open Source (prace projektu Qualipso)
Alicja Ciemniewska, Bartosz Lewandowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
13.30-15.00 Lunch
15.00-16.30 II sesja naukowa
INTERNET: Internet aktywny
Janusz Szykowny
15.00-15.20
Federacja Bibliotek Cyfrowych - interoperacyjność zaawansowanych usług sieciowych realizowana na skalę krajową
Agnieszka Lewandowska, Tomasz Parkoła, Marcin Werla
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
15.20-15.40
Internet w badaniach genealogicznych
Jerzy Żenkiewicz
Uczelniane Centrum Informatyczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
15.40-16.00
Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie ¦więtokrzyskim
Zbigniew Sender
Politechnika ¦więtokrzyska
16.00-16.20
Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a administracją publiczną
Katarzyna Ratajczak, Antoni Wójcik
European University Institute Florence
INFRASTRUKTURY: Nowe media
Mścisław Nakonieczny
15.00-15.20
Media nowej generacji w nauce i rozrywce
Artur Binczewski, Maciej Głowiak, Bartłomiej Idzikowski, Maciej Stroiński, Maciej Stróżyk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
15.20-15.40
PLATON: naukowa interaktywna telewizja HD - założenia i koncepcja realizacji
Mirosław Czyrnek, Cezary Mazurek
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
15.40-16.00
Wyzwania stojące przed organizatorami produkcji telewizyjnej w środowisku akademickim
Paweł Mrugalski, Jan Starzak, Mateusz Starzak
Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe
16.00-16.20
Platforma multimedialna iTVP - funkcjonalność i usługi z perspektywy powdrożeniowej
Robert Cecko, Mirosław Czyrnek, Ewa Kuśmierek
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
INNOWACJE: Bezpieczne środowisko człowieka
Józef Janyszek
15.00-15.20
Usługa powszechnej archiwizacji w sieci PIONIER i jej zastosowanie do składowania danych sieciowych
Maciej BrzeĽniak, Norbert Meyer, Rafał Mikołajczak, Maciej Stroiński
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
15.20-15.40
Inspekcyjno-interwencyjny system wspomagania bezpieczeństwa - Proteus
Grzegorz Kowalski, Maciej Trojnacki
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
15.40-16.00
Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego w sieci PIONIER
Ireneusz Tarnowski
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska
16.00-16.20
Rozproszony System Detekcji Intruzów w sieciach korporacyjnych
Marcin Jerzak
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
16.30-17.00 Przerwa kawowa
17.00-18.00 Sesja regionów Europy
Stanisław Starzak
17.00-17.15
Made in Piemonte
Désirée Bua
ICT Sector of Piedmont Region
17.15-18.00
WI-PIE Broadband Internet Access & Top-IX - TOrino Piemonte Internet eXchange
Vittorio Vallero
ICT Sector of Piedmont Region
19.00-22.00 Koktail
Muzeum Narodowe w PoznaniuDzień drugi, 5 listopada 2009, czwartek
 
9.00-10.30
III sesja naukowa
INTERNET: Zagrożenia jednostki i społeczeństw
Jerzy Żenkiewicz
9.00-9.20
Pytania o tożsamość i podmiotowość człowieka w cyberprzestrzeni
Michał Drożdż
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
9.20-9.40
Wiki¦wiat - Prawda, rzeczywistość i inne złudzenia w epoce WEB 2.0
Bartosz Kosiński
Uniwersytet Jagielloński / Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej MERITUM
9.40-10.00
Podnoszenie wiarygodności informacji w sieci - usługa pozyskiwania certyfikatów
Piotr Grzybowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
10.00-10.20
Jak uchronić się przed kradzieżą treści oraz danych w środowiskach portalowych?
Marcin Adamski, Jakub Grzmiel, Tomasz Kuczyński
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
INFRASTRUKTURY: Wirtualizacja
Janusz Baranowski
9.00-9.20
Równoległe aplikacje dużej skali w środowisku PL-Grid
Krzysztof Kurowski, Mariusz Mamoński, Tomasz Piontek
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
9.20-9.40
Tworzenie Wirtualnych Organizacji opartych o wiedzę w heterogenicznych środowiskach Gridowych
Bartosz Kryza
ACK Cyfronet AGH
9.40-10.00
Systemy informacji o sieci komputerowej w środowiskach wielodomenowych
Marek Lewandowski, Maciej Łabędzki, Marcin Wolski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
10.00-10.20
Wsparcie migracji obliczeń poprzez wirtualizacje zasobów sieciowych
Marcin Jarząb, Jacek Kosiński, Krzysztof Zieliński
ACK Cyfronet AGH
INNOWACJE: Green IT - technologie przyszłości
Przemysław Baszkiewicz
9.00-9.20
Akceleracja obliczeń HPC z zastosowaniem architektur FPGA
Agnieszka Dąbrowska, Ernest Jamro, Marcin Janiszewski, Krzysztof Machaczek, Paweł Russek, Kazimierz Wiatr, Maciej Wielgosz
ACK Cyfronet AGH
9.20-9.40
Badania architektur superkomputerowych o niskim poborze mocy
Radosław Januszewski, Marcin Pospieszny
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
9.40-10.00
Obliczenia dużej skali na akceleratorach sprzętowych
Marek Błażewicz, Bogdan Ludwiczak, Krzysztof Kurowski, Krystyna Wołoszczuk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
10.00-10.20
SMOA Devices - infrastruktura do monitorowania i kontroli zużycia energii w systemach komputerowych
Bartosz Bosak, Krzysztof Kurowski, Bogdan Ludwiczak, Ariel Oleksiak, Michał Witkowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30 Sesja tematu wiodącego
Roman Wyrzykowski
11.00-11.10
Doroczna nagroda konferencji i3: PIONIER Innowacji
11.10-12.00
Cloud computing for scientific research
Fabrizio Gagliardi
Microsoft Research
12.00-12.30
Current and Future TeraGrid Applications
Daniel S. Katz
TeraGrid
12.30-14.00 Lunch
13.00-13.40
Konferencja prasowa
14.00-15.30 IV sesja naukowa
INTERNET: Internet przyszłości
Zbigniew Sender
14.00-14.20
Czym jest Internet Produktów?
Jerzy Majewski
Instytut Logistyki i Magazynowania
14.20-14.40
Rozwój modelu akustycznego LVCSR (Large Vocabulary Continnuous Speech Recognition) dla języka polskiego
Grażyna Demenko, Stefan Grocholewski, Katarzyna Klessa, Marek Lange, Bartosz Rapp, Marcin Szymański
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza
14.40-15.00
Model interaktywnej aplikacji iteracyjnej dla przestrzeni inteligentnych
Sławomir Nasiadka
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
15.00-15.20
Usługa eduroam w projekcie PLATON
Tomasz Wolniewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
INFRASTRUKTURY: Niezawodność i systemy ochrony
Andrzej Skrzeczkowski
14.00-14.20
Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER
Rafał Mikołajczak, Roman Wyrzykowski, Marek Zawadzki
Politechnika Częstochowska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
14.20-14.40
Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi
Jerzy Brzeziński
Politechnika Poznańska
14.40-15.00
Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall
Grzegorz Sułkowski, Kazimierz Wiatr
ACK Cyfronet AGH
15.00-15.20
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację systemu operacyjnego (zastosowanie kontenerów)
Ireneusz Tarnowski
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska
INNOWACJE: Wirtualne laboratoria
Andrzej Kubaszek
14.00-14.20
FEDERICA - Federacyjna e-infrastruktura dla europejskich środowisk naukowych rozwijających innowacyjne architektury sieciowe
Łukasz Dolata, Radosław Krzywania
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
14.20-14.40
Integracja urządzeń laboratoryjnych w e-infrastrukturze
Marcin Płóciennik
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
14.40-15.00
Rozproszona korelacja w radioastronomii
Dominik Stokłosa
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
15.00-15.20
Integracja wirtualnego laboratorium z platformą e-learningową
Jan Kusiak, Kamila Myczkowska
Akademia Górniczo-Hutnicza
15.30-16.00 Przerwa kawowa
16.00-17.40 Sesja dobrych praktyk
Maciej Stroiński
16.00-16.30
Usługi elektroniczne w praktyce Urzędu Miasta Poznania
Piotr Kołodziejczyk
Urząd Miasta Poznania
16.30-17.00
Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Andrzej Piechowiak
Urząd Miasta Poznania
17.00-17.30
Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny
Janusz Gocałek
Talex SA
17.30-17.40
i3'2010 Wrocław
Józef Janyszek
Wrocławskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
20.00-0.00 Gala dinner
Hotel Polonez, PoznańDzień trzeci, 6 listopada 2009, piątek
 
9.00-10.30
Sesja innowacyjnych produktów
SALA A
9.00-9.45
Infrastruktura transportowa i dostępowa dla Internetu przyszłości
Krzysztof Łapiński
ALMA SA
9.45-10.30
High Speed Data Transport in Metro Area Networks
Thomas Schneider
ADVA Optical
SALA B
9.00-9.45
3 PAR - odpowiedĽ na potrzeby szybko zmieniających się środowisk internetowych
Krzysztof Biesiadecki
POLCOM
9.45-10.30
Nowoczesne sieci IP - niezawodność, wydajność, wszechstronność
Wojciech Głażewski
JUNIPER Networks
SALA C
9.00-9.45
Sun Storage 7000 a Open Storage
Arkadiusz ¦cisło
SUN Microsystems
9.45-10.10
Poprawa komunikacji - rozwiązania sieciowe firmy IBM
Tomasz Chomicki, Paweł Jachimowicz
IBM
10.10-10.30
Smarter Planet czyli wizja budowy mądrzejszego świata w rozumieniu IBM
Jarosław Jackowiak
IBM
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30 Sesja innowacyjnych technologii
SALA A
Technologia wizualizacji Super HD (4K)
Artur Binczewski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
SALA B
Wyzwania i szanse architektury SOA
Jerzy Brzeziński
Politechnika Poznańska
SALA C
Rozpoznawanie mowy ciągłej języka polskiego
Grażyna Demenko
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
12.30-14.00 Lunch