Miejsce konferencji


Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

4-6 listopada 2009
Ośrodek Nauki PAN,
Poznań, ul. Wieniawskiego 17/19





Pokaż Konferencja i3 na większej mapie