Konferencja i3
Koncepcja
Podstawowym założeniem jest mobilność konferencji - co roku odbywać się będzie ona w mieście związanym z terenem działania kolejnego MANu. MANy zgłaszają propozycję organizacji konferencji do połowy roku poprzedzającego jej termin. Propozycje podlegają ocenie i wyborowi przez komitet programowy. Przyszłoroczne konferencje są zawsze zapowiadane na ostatniej sesji konferencji aktualnej.

Ważnym założeniem jest otwarcie konferencji na problem wielokulturowego, europejskiego społeczeństwa informacyjnego. W tym celu proponuje się organizację jednej sesji poświęconej prezentacji dobrych praktyk e-regionu lub globalnego rozwiązania krajowego e-aplikacji w wybranym państwie. Sesja ta prezentowana będzie w języku ojczystym prezenterów z zapewnieniem symultanicznego przekładu na język polski. Materiały prezentacyjne przygotowane będą w języku angielskim.

Na ostatniej sesji plenarnej przewiduje się prezentację wybranych dobrych praktyk lokalnych regionu w którym odbywa się konferencja.