Komitety
Komitet organizacyjny
Przewodniczący:Sławomir Niwiński
Wiceprzewodniczący:Damian Niemir
Członkowie:Tomasz Baran
Eliza Brzezińska
Katarzyna Siudzińska
Obsługa sieci:Zbigniew Ołtuszyk
Pomoc techniczna:Jędrzej Jajor
Kontakt prasowy:Barbara Kierończyk-Muczek