Konferencja i3
Cel
Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z Internetem nowej generacji traktowanym jako globalne medium społeczeństwa informacyjnego, które ewoluuje w kierunku społeczeństwa cyfrowego z wszechobecną siecią.

Konferencja adresowana jest do specjalistów z obszaru informatyki i telekomunikacji zajmujących się problematyką szeroko pojętego Internetu, zaawansowanych usług, architektur sieci i systemów, technologii transmisyjnych oraz społeczno-prawnymi aspektami cyberprzestrzeni. Jednym z nurtów konferencji będzie prezentacja rozwiązań i dobrych praktyk z obszaru wielodziedzinowej integracji z technologiami ICT.

Ze względu na specyfikę i sposób ujęcia problematyki konferencja adresowana jest także z jednej strony do studentów pokrewnych kierunków, z drugiej strony do użytkowników sieci.