Komitet programowy

Przewodniczący:          prof. dr hab. inż. Jan Węglarz
Przewodniczący:          prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

Członkowie:

dr inż. Janusz Baranowski
mgr Przemysław Baszkiewicz
dr inż. Krzysztof Bogusławski
inż. Cezary Citko
mgr Michał Czyżewicz
mgr Marek Ganczarski
prof. dr hab. Mirosław Gornowicz
dr inż. Józef Janyszek
mgr Andrzej Krakowiak
dr inż. Andrzej Kubaszek
dr inż. Krzysztof Nałęcki
mgr inż. Sławomir Połomski
dr inż. Zbigniew Sender
mgr inż. Andrzej Skrzeczkowski
dr inż. Stanisław Starzak
dr inż. Maciej Stroiński
dr inż. Robert Suszyński
mgr inż. Janusz Szykowny
mgr inż. Wojciech Widelski
prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski
mgr inż. Jerzy Żenkiewicz