Komitet organizacyjny

Przewodniczący:           mgr inż. Damian Niemir

Członkowie:

inż. Tomasz Baran
mgr Wojciech Bohdanowicz
dr inż. Krzysztof Kurowski
dr inż. Cezary Mazurek
dr inż. Norbert Meyer
mgr inż. Marcin Werla

Kontakty z mediami:

mgr Agnieszka Musialska
tel. (61)  858-20-33 lub (61) 858-21-34
Podczas trwania Konferencji:
tel. 693-919-940