i3’2013 week rozpoczęty!

Dniem warsztatów rozpoczął się tegoroczny i3 week, w ramach którego przez cały tydzień odbywać się będą spotkania skupione wokół tematów związanych z ICT.

Zaplanowano m.in. konferencje, seminaria i warsztaty skojarzone z usługami i projektami naukowymi ICT realizowanymi w ramach polskiego środowiska naukowego.