i3’2013 week

W ramach całego tygodnia spotkań wokół tematów związanych z ICT planowane jest aż 13 konferencji, seminariów i warsztatów skojarzonych z usługami i projektami naukowymi ICT realizowanymi w ramach polskiego środowiska naukowego.

Konferencja i3’2013

konferencja naukowa z dziedziny Internetu przyszłości, usług nowej generacji oraz infrastruktury danych dla nauki i społeczeństwa informacyjnego

wtorek-środa, 16-17 kwietnia 2013

Spotkania i warsztaty i3’2013 week

Posiedzenie Rady Konsorcjum PIONIER
       (poniedziałek, 15 kwietnia 2013) spotkanie zamknięte
Warsztaty Salumanus: Ekonomiczna platforma MSAP/xWDM do sieci miejskich i regionalnych / CTC Union – FRM220
       (poniedziałek, 15 kwietnia 2013) spotkanie zamknięte
Warsztaty IBM: Software Define Networking – przyszłość nowoczesnego Data Center
       (poniedziałek, 15 kwietnia 2013) spotkanie zamknięte

THATCamp Poznań
      
(poniedziałek, 15 kwietnia 2013)
Spotkanie użytkowników systemu dLibra

      
(poniedziałek, 15 kwietnia 2013)
Szkolenie z obsługi systemu dLibra

       (poniedziałek, 15 kwietnia 2013)
       (poniedziałek, 15 kwietnia 2013)
Warsztaty usługi powszechnej archiwizacji dla bibliotekarzy
       (poniedziałek, 15 kwietnia 2013)
Warsztaty „Digitalizacja historycznych dokumentów tekstowych na potrzeby badań humanistycznych”
       (poniedziałek, 15 kwietnia 2013)

Usługi chmurowe dla e-Administracji – warsztaty projektu SUCRE
       (wtorek-środa, 16-17 kwietnia 2013)

IX Warsztaty „Biblioteki cyfrowe”
       (środa, 17 kwietnia 2013)
Warsztaty usług TVPlaton
       (środa, 17 kwietnia 2013) spotkanie zamknięte
Warsztaty usług webkonferencji
       (środa, 17 kwietnia 2013)

Warsztaty Juniper/Comp
       (środa-piątek, 17-19 kwietnia 2013) spotkanie zamknięte