Dla kogo?

Program i3’2013 zorganizowano w trzech ścieżkach sesji, od e-nauki, poprzez e-edukację po biblioteki cyfrowe. Konferencja adresowana jest więc zarówno do specjalistów z obszaru informatyki i telekomunikacji zajmujących się problematyką szeroko pojętego Internetu, zaawansowanych usług, architektur sieci i systemów, technologii transmisyjnych oraz społeczno-prawnymi aspektami cyberprzestrzeni, jak i do ekspertów z dziedzin podejmowanych podczas sesji.

Głównym celem jest bowiem nie tylko prezentacja rozwiązań, zarówno badawczych jak i komercyjnych, oraz dobrych praktyk z obszaru wielodziedzinowej integracji z technologiami ICT, ale także dialog potrzeb środowiska użytkowników i potencjalnych odbiorców usług nowoczesnych aplikacji z wychodzącymi naprzeciw nim dynamicznie zmieniającymi się możliwościami systemów informatycznych.