Abstrakty – sesje plenarne

wtorek, 16 kwietnia 2013

Sesja plenarna

Koncepcja działań rozwojowych konsorcjum Pionier w kontekście strategii „Europa 2020”

Cezary Citko (Politechnika Białostocka), Stanisław Starzak (Politechnika Łódzka), Maciej Stroiński (PCSS), Jan Węglarz (PCSS), Kazimierz Wiatr (ACK Cyfronet AGH)

Abstrakt dostępny wkrótce

Rola bibliotek cyfrowych w budowaniu gospodarki opartej o wiedzę

Cezary Mazurek (PCSS)

W referacie przedstawione zostaną główne składniki polskiej infrastruktury bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER. Rozwijany od ponad 10 lat ekosystem zasobów i usług jest efektem współpracy ponad 300 instytucji, które udostępniają swoje zasoby w postaci cyfrowych bibliotek, archiwów i muzeów. W skali Europy Polska dysponuje dzięki tym działaniom dojrzałą infrastrukturą treści cyfrowych w liczbie ponad 1.200.000 obiektów dziedzictwa kulturowego, materiałów regionalnych, naukowych i dydaktycznych, które dostępne są z poziomu portalu agregującego Federacja Bibliotek Cyfrowych, jak również poprzez inne wyszukiwarki zasobów, takie jak: Europeana czy DARTS Europe. W ramach prezentacji omówione zostaną działania, które pozwoliły na połączenie krajowej infrastruktury z nurtem rozwoju europejskich zasobów cyfrowych. Istotnym elementem tego nurtu jest wypracowanie nowych metod konstruowania, utrzymywania, eksplorowania i udostępniania baz wiedzy, zarówno w kontekście  zastosowań w pełni zautomatyzowanych, jak i dedykowanych dla użytkowników końcowych. Prace te umożliwiają wykorzystanie nowych metod i narzędzi w zakresie nauk humanistycznych jak też przeniesienie wypróbowanych modeli wykorzystywania treści cyfrowych na inne dziedziny życia i gospodarki.

Od e-podręczników do edukacji przyszłości

Krzysztof Kurowski (PCSS)

Głównym tematem prezentacji będzie omówienie podstawowych wyzwań stojących przed e-Edukacją z perspektywy infrastruktury, zasobów cyfrowych, innowacyjnych narzędzi i usług ICT oraz nowych metod nauczania. Prezentacja będzie wstępem do dyskusji na wiele różnych i ciekawych tematów powiązanych z cyfrową edukacją, które szczegółowo omówione zostaną podczas trzech sesji konferencji i3. Główny nacisk w prezentacji położony zostanie na nowych uwarunkowaniach infrastrukturalnych oraz wymaganiach użytkowników zainteresowanych dostępem do wolnych zasobów edukacyjnych w Internecie, w szczególności dostępem do treści edukacyjnych w formie „e-podręczników do kształcenia ogólnego” w ramach rządowego pilotażowego programu „Cyfrowa Szkoła”. Zademonstrowane zostaną również wyniki prac badawczo-rozwojowych nad nowymi usługami oraz narzędziami wykorzystywanych w zdalnym nauczaniu i edukacji w przyszłości.

 

środa, 17 kwietnia 2013

Sesja plenarna – Panel dyskusyjny

Nauka, edukacja i kultura – razem czy osobno?