Abstrakty – ścieżka eEdukacja

e-Edukacja – Sesja I

Nowoczesne treści i scenariusze lekcyjne

Epodręczniki.pl – nowoczesna platforma edukacyjna do tworzenia i udostępniania Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Krzysztof Wojewodzic (ORE)

Podczas prezentacji przedstawione zostaną założenia oraz harmonogram rządowego projektu „e-Podręczniki do kształcenia ogólnego”. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, kiedy pojawią się pierwsze e-Podręczniki, na jakich zasadach będą one dostępne oraz dodatkowo jaka obudowa dydaktyczna powstanie razem z nimi. Przedstawiona zostanie także koncepcja integracji tych rozwiązań z funkcjonującymi w szkołach narzędziami, takimi jak platformy e-learnigowe czy dzienniki elektroniczne.

W czasie prezentacji zostanie też przedstawiona strategia rozwoju Otwartych Zasobów Edukacyjnych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, agendę MEN.

Dokumenty cyfrowe w aspekcie nauczania przedmiotów technicznych

Jarosław Gajda

Wzrastająca ilość bibliotek cyfrowych oraz dynamiczny przyrost ich zasobów powodują, że stanowią one ważny aspekt nauki i kształcenia w wyższych uczelniach. Szczególnie widoczne jest to w przypadku uczelni technicznych, gdzie profil i specyfika studiów (wąskie specjalności, laboratoria, projekty itp.) powodują duże zapotrzebowanie na podręczniki, skrypty i inne materiały dydaktyczne.

W referacie przedstawiono obszar współpracy Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Lubelskiej z Ośrodkiem do spraw Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej. Współpraca dotyczy publikacji naukowych i dydaktycznych, których wersje elektroniczne znajdują się w bibliotece cyfrowej. Łatwo dostępne, bezpłatne i polecane przez nauczycieli akademickich podręczniki stanowią istotny element procesu dydaktycznego. Dzięki nim studenci przystępują do zajęć lepiej przygotowani, co ma szczególne znaczenie
w przypadku zajęć projektowych i laboratoryjnych.

„Kopiuj-wklej” w szkolnych wypracowaniach Antyściąga.pl: Jak wykrywać gotowce i przeciwdziałać ściąganiu

Piotr Bielecki (Plagiat.pl – Szkoły Średnie Sp. z o.o.)

Internet jest wspaniałym narzędziem edukacyjnym, ale na jego wpływ na praktykę szkolną można spojrzeć z dwu stron. Może być zarówno bogatym źródłem wiedzy, jak i „pomagać” uczniom w przewrotny sposób. Napisanie wypracowania szkolnego może być kwestią kilku kliknięć myszką, co umożliwiają bardzo liczne internetowe serwisy ściągowe. Korzystanie z gotowców znalezionych w sieci wypacza proces edukacyjny – uczniowie uczą się oszukiwania i kompilowania, a nie samodzielnego pisania tekstów. Szkoła może się bronić przed tym zjawiskiem również korzystając z Internetu! Jednym ze sposobów jest Antyściąga.pl – systemem wspierający szkoły, dla których ważna jest uczciwa i samodzielna praca uczniów.

Podczas wystąpienia opisane zostanie zjawisko plagiatowania prac przez uczniów szkół z wielorakich perspektyw. Zostanie rzucone światło na wielorakie aspekty zjawiska kopiuj – wklej, które w zasadniczy sposób wypacza proces edukacyjny. Zaprezentowane zostaną również różnorodne metody przeciwdziałania temu zjawisku. Jednym z kluczowych działań, które szkoły mogą podjąć, aby zadbać o samodzielność pracy uczniów a więc także, aby wyposażyć ich w kluczową kompetencję, jaką jest umiejętność samodzielnego pisania tekstów, jest wykorzystanie systemu antyplagiatowego. Podczas wystąpienia zostanie też po krótce zaprezentowane działanie takiego systemu.

Grywalizacja, czyli jak zastosować mechanizmy gier w edukacji

Jan Mizgajski (matmosfera.pl)

Grywalizacja (ang. gamification) to ciekawa i stosunkowo młoda dziedzina powstała na pograniczu socio-informatyki, psychologii, inżynierii społecznej oraz badań systemowych. Potrzeba stworzenia osobnej dyscypliny zajmującej się mechaniką gier i metodami zwiększania zaangażowania użytkownika wynika z faktu, że gry stają się integralną częścią życia miliardów ludzi na całym świecie. Najnowsze wyniki pokazują, że grywalizacja jest niezwykle skuteczna w takich dziedzinach jak:

  •  marketing,
  • zarządzenie,
  • czy wspomaganie systemów crowd-sourcing.

Skoro stosowanie grywalizacji przynosi świetne efekty na tak wielu polach, to dlaczego nie zastosować jej w dziedzinie tak bardzo wymagającej reformy jak edukacja? Używanie gier w edukacji nie jest nowym pomysłem, do niedawna jednak, wszelkie działania tego typu miały wyłącznie charakter incydentalny. Dopiero na przestrzeni ostatnich kilku lat pojawiła się technologia pozwalająca tworzyć skalowalne, imersyjne i przede wszystkim skuteczne systemy e-learningowe oparte o mechanizmy gier.

Prezentacja składa się z dwóch części. W pierwszej omówione i porównane zostaną

  • amerykańskie (KnowRe, Duolingo, ixl, Khan Academy, Codecademy) i 
  • polskie (Matmag, Matlandia, Educoala) 

Rozwiązania e-learningowe z perspektywy wykorzystanych w nich mechanizmów grywalizacji. W drugiej zostanie przedstawione case-study zastosowania grywalizacji w platformie www.matmosfera.pl oraz dane statystyczne zebrane podczas kilkumiesięcznego funkcjonowania produktu na rynku.

 

 

e-Edukacja – Sesja II

Innowacyjne narzędzia i sprzęt edukacyjny

Rozwiązania Intela dla edukacji przyszłości 

Andrzej Grzybowski (Intel Technologies)

Abstrakt dostępny wkrótce

Uwierzytelnianie w portalach internetowych z wykorzystaniem smartfonów

Krystian Jurasik, Przemysław Baranowski (CK Uniwersytet Zielonogórski)

W pracy przedstawione zostaje zagadnienie wdrożenia nowatorskiego sposobu uwierzytelniania użytkowników w portalach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uwierzytelnianie odbywa się z wykorzystaniem technologii Rublon, która całkowicie eliminuje konieczność używania haseł, zastępując je asymetryczną kryptografią zaimplementowaną w aplikacji telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Logowanie do stron portali internetowych nie wymaga podawania nazwy użytkownika i hasła. Zamiast tego w zaproponowanym rozwiązaniu logowanie odbywa się z wykorzystaniem smartfonu, którym skanuje się wyświetlony na stronie internetowej kod QR, nazywany w prezentowanej technologii kodem Rublona. Do komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu wykorzystywana jest szyfrowana transmisja SSL zapewniająca poufność podczas przesyłania informacji w Internecie. Ponadto bezpieczeństwo Rublona oparte zostało o asymetryczne klucze RSA 2048-bit oraz algorytm szyfrujący AES 256-bit.

Technologia Rublon jest dostępna na wszystkich popularnych telefonach komórkowych, urządzeniach mobilnych, opartych na platformach Android, iOS, Windows Phone oraz BlackBerry. Użytkownicy Rublona mogą logować się z wykorzystaniem smartfonu do setek popularnych portali internetowych. Nowatorska technologia Rublon stanowi przedmiot kilku zgłoszeń patentowych.

Prezentacja najlepszych systemów sieci bezprzewodowych dedykowanych dla szkół i uczelni wyższych wraz ze studium przeprowadzonych wdrożeń oraz analizą błędów i sukcesów

Daniel Żukowski (Meru Networks)

Prezentacja będzie dotyczyła najlepszych systemów sieci bezprzewodowych dedykowanych dla szkół i uczelni wyższych. Ponadto, przedstawione będzie studium przeprowadzonych wdrożeń wraz z analizą błędów i sukcesów.

 

e-Edukacja – Sesja III

Rozwój e-infrastruktury dla szkoły przyszłości: dobre praktyki

Szkoła przyszłości: Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni

Dariusz Andrzejewski

Jednym z istotnych elementów właściwego funkcjonowania współczesnej szkoły jest zapewnienie jej odpowiedniego  wsparcia technologicznego. Wsparcia rozumianego jako tworzenie środowiska do pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Projekt  „Mobilny nauczyciel i mobilny uczeń”, realizowany we Wrześni jest odpowiedzią na takie potrzeby. Założeniem projektu jest stworzenie środowiska wspierającego nowoczesną edukację przez zapewnienie stałego dostępu: do dziennika elektronicznego; do dokumentów i multimediów tworzonych przez uczniów dla nauczycieli, jak i nauczycieli dla uczniów; do aplikacji niezbędnych w procesie edukacji; do poczty elektronicznej i innych usług umożliwiających sprawną wymianę informacji oraz zarządzanie czasem. Niezbędnym czynnikiem umożliwiającym korzystanie z tych usług jest stały i wydajny dostęp do Internetu oraz posiadanie  mobilnych urządzeń.

Dziennik elektroniczny wdrożony w trzech wrzesińskich szkołach (Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 1) i wyposażenie w 2009 roku dwóch mobilnych pracowni multimedialnych w SSP nr 6 we Wrześni i ZS w Otocznej – jako pierwszych placówek oświatowych w Wielkopolsce – miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju TIK w gminie Września.

W projekcie „Mobilny nauczyciel, mobilny uczeń” zapewniono dostęp do dokumentów i multimediów. Dostęp do tych danych można uzyskać w naszej szkole z każdego stanowiska komputerowego, po uwierzytelnieniu użytkownika w sieci. Uczniowie i nauczyciele mają możliwość przesyłania informacji także poza siecią szkolną, dzięki usługom działającym w chmurze.

Dzięki stworzonej w szkole strukturalnej sieci komputerowej możliwy jest wydajny dostęp do szeregu usług oraz aplikacji.

Istotną częścią całego projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do danych. Aby zapewnić wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wprowadziliśmy w szkole filtrowanie treści na poziomie routera klasy UTM.

Wiele nowoczesnych rozwiązań stało się możliwe po znalezieniu się w grupie beneficjentów programu „Cyfrowa szkoła” i otrzymaniu nowoczesnego sprzętu. Realizowana w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 od kilku lat strategia wykorzystywania innowacyjnych programów zaowocowała uczestnictwem w takich projektach jak: Eduscience, Szkoła Zarządzająca Wiedzą, Matematyka innego wymiaru, Szkoła z klasą 2.0 czy Baltie.

Zakup przenośnych mobilnych pracowni, tablic interaktywnych oraz bezprzewodowych rozwiązań sieciowych pozwolił na stały dostęp do zasobów Edukacyjnych (zarówno lokalnych jak i tych rozproszonych) wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego. Takie rozwiązania skutkują szeregiem korzyści, o których będzie można dowiedzieć się podczas wystąpienia.

Dzięki otrzymaniu dofinansowania w ramach działania 8.3 gmina Września planuje połączyć wszystkie jednostki organizacyjne, pierścieniową siecią światłowodową w celu utworzenia gminnej serwerowni. Zapewnia to większą wydajność i integrację całego systemu, a w konsekwencji lepszy dostęp do nowoczesnych usług i aplikacji.

Szkoła przyszłości: Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu – Jak budować nowoczesną (cyfrową) szkołę?

Dariusz Stachecki

Czym jest cyfrowa szkoła? Pytanie jak najbardziej aktualne, zwłaszcza w kontekście rządowego programu pilotażowego „Cyfrowa Szkoła”. Czy jest to szkoła wypełniona najnowocześniejszą technologią? Czy to taka, która ma bardzo dużo komputerów? A może taka, w której wykorzystuje się mobilne technologie?

Na te i wiele innych pytań będę starał się odpowiedzieć w moim wystąpieniu. Chcę zwrócić uwagę na niezwykle istotny aspekt budowania nowoczesnej, cyfrowej szkoły w oparciu o dobrze przemyślaną i spójną infrastrukturę, jako część świadomego i zaplanowanego procesu. Pokażę, że z punktu widzenia szkoły przyszłości konieczne jest tworzenie środowiska nauczania – swoistego „EduSystemu”, który pozwoli na wykorzystanie wszystkich komponentów cyfrowej szkoły, czyli zasobów edukacyjnych, również e-podręczników, usług edukacyjnych, sprzętu i kompetencji. Jest to bardzo ważne dla każdej szkoły w odniesieniu również do najnowszych trendów edukacyjnych, technologii mobilnych czy BYOD (Bring Your Own Device).

Zwrócę także uwagę na konieczność profesjonalnego podejścia do budowy tego środowiska  i sprawne zarządzania nim, począwszy od problematyki administracji sprzętem, dostarczania usług, skończywszy na pewnych walorach struktur gridowych, które z pewnością będą miały coraz większe znaczenie w najbliższej edukacyjnej przyszłości.